Detail předmětu

Základy vědeckého publikování

FA-D011Ak. rok: 2018/2019

Ve vazbě na jeden současně studovaný teoretický předmět - Teorie architektury, nebo Teorie a vývoj urbanismu tento předmět provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. V prvních kapitolách se věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách získají studenti přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se předmět věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Zajišťuje ústav

Korekvizity

Zápis jednoho z předmětů: Teorie architektury, nebo Teorie a vývoj urbanismu v témže semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, písemný test a ústní pohovor.
Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a závěrečná prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kreativní techniky pro výběr tématu
2. Google versus databáze a základy vyhledávání
3. EIZ na VUT a discovery systém Primo
4. Patentové databáze a volně dostupné zdroje
5. Výběr časopisu, konference a Metodika VaVaI
6. Publikační proces a autorské právo
7. Základy tvorby odborného textu
8. Základy citovaní
9. Citační manažery a Citace PRO
10. Hodnocení vědy, citační analýzy a altmetriky
11. Propagace výsledků vědecké práce

Cíl

Cílemi předmětu je systematická příprava doktorandů pro vědeckou práci. Doktorand získá informace o sběru dat z dostupných elektronických zdrojů, jejich správném použití a citování, dále získá rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor