Detail předmětu

High Voltages Technology

FEKT-MPA-TVNAk. rok: 2020/2021

Maxwellovy rovnice. Vyšetřování elektrického pole. Dielektrické vlastnosti látek. Elektrické výboje. Zkušební zdroje. Měření vysokých napětí a velkých proudů. Přepětí a koordinace izolace v elektrizační soustavě.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními problémy techniky vysokého napětí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

High Voltage Engineering, Fundamentals (EN)
High Voltage Engineering - Practice and Theory (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Zahrnují přednášky, numerická cvičení a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Studenti odevzdávají 1 protokol a píší zápočtový test.

Způsob a kritéria hodnocení

Cvičení odborného základu: 10 bodů
Cvičení laboratorní: 39 bodů
Udělení zápočtu: bude udělený při získání minimálně 25 bodů
Ústní zkouška: 51 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Úvod do problematiky, distribuce elektrického pole.
2) Měření napětí a proudu. Kulové jiskřiště, impulsní koaxiální bočníky, kapacitní a odporové děliče.
3) Vybavení laboratoří a zkušeben VN a VVN.
4) Pojmy používané v technice vysokých napětí. Základní zákonitosti, vznik a druhy výboje.
5) Stejnosměrné, střídavé a impulsní testovací zdroje. Druhy napěťových impulsů, proudové vlny, kusé vlny.
6) Zkoušky prováděné v laboratořích a zkušebnách VVN. Zkoušky izolátorů, svodičů přepětí, kabelů, zkoušky elektrické pevnosti izolačních materiálů.
7) Vysokonapěťové násobiče a svazkové vodiče.
8) Vysokofrekvenční vysokonapěťové zdroje, Teslova cívka.
9) Bezdrátový přenos elektrické energie.
10) Částečné výboje, princip vzniku, měření a vyhodnocení.
11) Základy elektrostatiky, Maxwellovy rovnice.
12) Výboje v nehomogenním elektrickém poli, impulsní napětí na cívce, rozložení napětí na izolátorovém řetězci.
13) Atmosférické výboje. Vznik, druhy, parametry, ochrana vedení zemnícím lanem.

Cíl

Seznámit studenty se základními problémy techniky vysokého napětí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor