Detail předmětu

Praktikum z vláken a sorbentů

FCH-BCO_TAS_PAk. rok: 2018/2019

Předmět je koncipován jako soubor exkurzí do provozů a podniků, které se zaměřují na výrobu a zpracování technických textilií a sorbentů.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu poskytne studentovi praktickou zkušenost s postupy a technologiemi průmyslového provozu zaměřeného na výrobu a zpracování technických textilií a sorbentů.

Prerekvizity

Doporučená nebo povinná literatura

Prchal, V., Hodul, P.: Chemická technologie textilu I (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou osobní účasti na exkurzích, jejichž počet a náplň je dána aktuální nabídkou ze strany spolupracujících průmyslových partnerů.

Způsob a kritéria hodnocení

100% účast na exkurzích, v případě omluvené neúčasti zpracování náhradního projektu dle pokynů vyučujícího

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Náplň a zaměření exkurzí je dáno aktuální nabídkou ze strany spolupracujících průmyslových podniků.

Cíl

Cílem kurzu je, aby posluchači formou účasti na exkurzích ve výrobních a zpracovatelských provozech konfrontovali s praxí teoretické poznatky nabyté v rámci přednáškového kurzu Moderní vláknové materiály a sorbenty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech exkurzích je povinná. V případě omluvené neúčasti určí formu náhrady garant předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor