Detail předmětu

Elektronické obvody

FEKT-MPC-ELOAk. rok: 2020/2021

Studenti se seznámí s popisem linearizovaných elektronických obvodů s moderními aktivními prvky (obvodové funkce a jejich interpretace) a s metodami jejich analýzy (detailní využití modifikované metody uzlových napětí). Předmět pokračuje probíráním důležitých otázek šumové, citlivostní a toleranční analýzy elektronických obvodů a návrhu pasivních příčkových článků. Řešeny jsou problémy zpětné vazby a stability systémů, oscilační podmínky. Předmět vrcholí přehledem metod pro řešení nelineárních elektronických obvodů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) samostatně a kreativně použít maticové metody pro ruční řešení i syntézu linearizovaných obvodů s aktivními prvky; (b) numericky a graficky řešit nelineární obvody; (c) využít počítač k analýze a návrhu zesilovačů, filtrů, oscilátorů a obdobných elektronických obvodů se soustředěnými parametry.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít následující znalosti: 1. matematické operace (počítání s vektory a maticemi, řešení soustavy rovnic, derivace, integrace a elektroniky) a 2. základní poučky a zákony (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, princip superpozice). Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

PETRZELA, J. Teorie elektronických obvodů, VUTIUM, 2012. (CS)
DOSTAL, T. Teorie elektronických obvodů. VUTIUM, 2006 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní zákony a teorémy v elektronických obvodech, praktické ukázky.
2. Obvodové funkce a parametry, nulové body a póly, kmitočtové charakteristiky.
3. Návrh pasivních analogových filtrů.
4. Maticové metody řešení linearizovaných obvodů s pasivními dvojpóly.
5. Maticové metody řešení linearizovaných obvodů s regulárními mnohopóly.
6. Maticové metody řešení linearizovaných obvodů s operačními zesilovači.
7. Maticové metody řešení linearizovaných obvodů s moderními funkčními prvky.
8. Citlivostní a toleranční analýza elektronických obvodů.
9. Šumová analýza elektronických obvodů.
10. Syntéza pasivních dvojpólů.
11. Zpětná vazba a stabilita.
12. Oscilátory, PID regulátory.
13. Metody řešení nelineárních obvodů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se činností vybraných elektronických obvodů, které jsou typickými součástmi radiofrekvenčních systémů, jejich popisem a metodami analýzy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MPC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning