Detail předmětu

Technologie rekonstrukcí

FAST-CW024Ak. rok: 2018/2019

Stavebně technické průzkumy staveb, technická dokumentace staveb a návrh technologických postupů při rekonstrukcích s ohledem na výsledky průzkumů, sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti, odstraňování vlhkosti v objektech, sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí, rekonstrukce dřevěných krovů, panelových objektů, nejpoužívanější metody a jejich ekonomické vyhodnocení, rekonstrukce památkových objektů a nejčastější rizikové faktory při návrhu technologických postupů, příklady realizovaných rekonstrukcí formou prezentace fotodokumentace realizovaných staveb a exkurze na stavbu s prováděnou rekonstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o způsobech provádění technického průzkumu stavebního objektu a zpracování příslušné dokumentace. Získají znalosti o provádění rekonstrukcí vybraných částí stavebních objektů. Získají znalosti o způsobech a možnostech provádění rekonstrukcí panelových domů. Získají informace o postupech při rekonstrukci památkově chráněných objektů a o stavebních materiálech, používaných na historických stavbách. Budou schopni vytvořit kalkulaci ceny pro rekonstrukce, opravy a údržbu stavebního objektu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z technologie stavebních procesů u nově budovaných staveb, základní znalosti ze statiky stavebních konstrukcí, vlastností stavebních materiálů a tvorba rozpočtu pro novostavbu.

Korekvizity

Prohlubování znalostí z technologie stavebních procesů a vlastností stavebních materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, součástí je samostatná práce na zadaných úkolech. Součástí výuky je exkurze na realizované rekonstrukce stavby.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná docházka do cvičení, hodnocenými kontrolovanými výstupy jsou zpracovávané zadané úkoly v souvislosti s probíraným učivem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zpracování pasportu zadaného objektu určeného ke kompletní rekonstrukci
2. Zpracování zákresu zjištěných defektů v konstrukcích
3. Technologický předpis provedení rekonstrukce určené konstrukční části stavby a kalkulace ceny
této rekonstrukce.
4. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.
5. Technologický postup sanace vlhkého zdiva - návrh vhodného typu sanace.
6. Ekonomické zhodnocení navržené sanace, variantní řešení a jejich srovnání.
7. Rekonstrukce vybrané části panelového domu, návrh řešení.
8. Vypracování technologického předpisu pro rekonstrukci vybrané části panelového domu.
9. Exkurze na stavbu, kde probíhají rekonstrukční práce
10. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.