Detail předmětu

Diplomový seminář (K-ZEL)

FAST-CN052Ak. rok: 2018/2019

Příprava zpracování diplomové práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student získá přípravu pro zpracování diplomové práce, nastuduje poslední poznatky o technickém rozvoji železničních staveb a konstrukcí.

Prerekvizity

Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Korekvizity

Dynamická analýza konstrukce železniční trati, měřící technika a modelování a stability kolejového lože, legislativa v železniční dopravě, součástí železničních uzlů pro osobní a nákladní dopravu.

Doporučené volitelné složky programu

Student se může zúčastnit konferencí, seminářů nebo exkurzí zaměřených na problematiku železničních staveb. Student se může dále podílet na řešení projektů vědy a výzkumu a technického rozvoje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena seminářů a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno účastí na prezentacích studentských projektů a prezentace rozpracovanosti vlastní diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Příprava zpracování diplomové práce.
3.-8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
9.-10. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.