Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (K)

FAST-CM003Ak. rok: 2018/2019

Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly kvality. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby a rekonstrukcí silnic a městských komunikací.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Znalost provádění silničních technologií, používaných strojů, zařízení a výroben. Plánování sestav strojů. Management kvality.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Projektování pozemních komunikací, Navrhování a stavba vozovek. Městské komunikace

Korekvizity

Diagnostika a management vozovek

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování individuálních zadání a prezentace řešení ve skupině studentů s diskuzí. Exkurze do silničních stavebních společností.

Způsob a kritéria hodnocení

Přítomnost a aktivita studentů ve skupině. Zpracování a prezentace individuálních zadání. Písemná a ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací, úprava zemin, stabilizace a stroje pro zemní práce
3. Nestmelené, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a prolévané podkladní vrstvy- technologie provádění.
4. Technologie pokládky asfaltové směsi vyráběné za horka, postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy.
5. Stavba cementobetonových krytů - technologie provádění.
6. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
7. Oprava a recyklace vozovek - technologie provádění
8. Exkurze do silničního stavebního podniku

Cíl

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů a managementu kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací, úprava zemin, stabilizace a stroje pro zemní práce
3. Nestmelené, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a prolévané podkladní vrstvy- technologie provádění.
4. Technologie pokládky asfaltové směsi vyráběné za horka, postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy.
5. Stavba cementobetonových krytů - technologie provádění.
6. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
7. Oprava a recyklace vozovek - technologie provádění
8. Exkurze do silničního stavebního podniku

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání týkající se zemních prací
2. Konzultace k řešení zemních prací
3. Obsah norem a systém kvality
4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev
5. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev.
6. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev
7. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev
8. Exkurze do silničního stavebního podniku