Detail předmětu

Databázové systémy

FAST-CU052Ak. rok: 2018/2019

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Přehled o způsobu práce s daty na úrovni databázového systému bez uživatelského rozhraní konkrétní aplikace.
Základy datové analýzy.
Používání různých nástrojů ke zjišťování informací z uložených dat.
Znalosti potřebné pro návrh datových struktur vlastní aplikace.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Korekvizity

Znalosti získávané paralelně v jiných předmětech nejsou požadovány.

Doporučené volitelné složky programu

Doporučuje se aktivní seznámení s konkrétním informačním systémem pro pochopení principů jeho fungování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Předpokladem úspěšného absolvování předmětu je:
Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném vyučujícím a zpracování samostatné práce (implementace vlastního návrhu jednoduchého systému v prostředí konkrétního DB systému) pro udělení zápočtu.
Prokázání znalostí témat diskutovaných na přednáškách a obhájení řešení samostatné práce pro úspěšné složení zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích
2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace
3. Relační algebra
4. Konceptuální modelování
5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy
7. Indexovací techniky
8. Referenční integrita
9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML
10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT
11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu
12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cíl

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduché databázové aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích
2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace
3. Relační algebra
4. Konceptuální modelování
5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy
7. Indexovací techniky
8. Referenční integrita
9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML
10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT
11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu
12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prostředím konkrétního DB systému (Access) a použití jednoduchých nástrojů pro zjišťování informací (řazení a filtrování).
2. Definice struktury tabulek, datové typy, realizace integritních omezení.
3-4. Zadání a konzultace samostatné práce.
5. Prezentace návrhu datových struktur pro samostatnou práci v Power Pointu.
6-9. Formulace dotazů v jazyce SQL pro zjišťování informací.
10. Nastavení relací mezi tabulkami, formulace komplexních dotazů v prostředí DB systému.
11. Vytvoření aplikačního rozhraní použitím formulářů Accessu.
12-13. Konzultace a odevzdání samostatné práce.