Detail předmětu

Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru

FAST-CL062Ak. rok: 2018/2019

Účinky požáru na konstrukce železobetonové, předpjaté a zděné. Metody ověřování požární odolnosti a metody pro stanovení mechanických a fyzikálních vlastností betonu a oceli při zvýšených teplotách. Metody pro ověření požární odolnosti betonových prvků a konstrukcí.
Návrh železobetonových a zděných prvků na účinky požáru zjednodušenými výpočtovými metodami. Navrhování prvků a konstrukcí z vysokopevnostního betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Osvojení znalostí o chování betonových konstrukcí při účinku požáru.
Osvojení znalostí o chování zděných konstrukcí při účinku požáru.
Získání znalostí o základních principech a metodách pro návrh a posouzení betonových konstrukcí při účinku požáru.
Získání znalostí o základních principech a metodách pro návrh a posouzení zděných konstrukcí při účinku požáru.

Prerekvizity

stavební mechanika, zděné konstrukce, betonové konstrukce, předpjatý beton

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání příkladů vypracovaných podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí.
2.– 3. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru. Analýza účinků požáru a výpočet požárního zatížení.
4.– 5. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik betonu a oceli.
6.– 7. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek.
8.– 9. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody. Zvláštnosti návrhu na účinky požáru prvků z vysokopevnostního betonu.
10.– 11. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva.
12.– 13. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí.
2.– 3. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru. Analýza účinků požáru a výpočet požárního zatížení.
4.– 5. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik betonu a oceli.
6.– 7. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek.
8.– 9. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody. Zvláštnosti návrhu na účinky požáru prvků z vysokopevnostního betonu.
10.– 11. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva.
12.– 13. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení zatížení betonových prvků a jeho účinků při požáru.
2. Stanovení teploty v ohřívaném betonovém prvku.
3. Korekce.
4.– 5. Výpočet únosnosti betonových prvků při známých teplotních profilech prvků.
6.– 7. Deska a trám – ověření požární odolnosti podle tabulek.
8. Sloupy – ověření požární odolnosti podle tabulek.
9. Korekce.
10. Deska, trám – ověření požární odolnosti metodou izotermy 500°C.
11. Stěna – ověření požární odolnosti zónovou metodou.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektu. Zápočet.