Detail předmětu

Maltoviny 3

FAST-CJ012Ak. rok: 2018/2019

Mechanismus tvorby síranových pojiv, zušlechtění vlastností síranových pojiv, využití vápna a vápenců mimo obor stavebního průmyslu, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních či netradičních surovin, struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů, speciální cementy, suroviny pro výrobu suchých maltových směsí, vlastnosti suchých maltových směsí a možnosti jejich modifikace.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví cementářství a suchých maltových směsí.

Prerekvizity

Fyzika, chemie

Korekvizity

Ekonomika stavebního průmyslu, Kompozitní materiály, Trvanlivost stavebních materiálů

Doporučené volitelné složky programu

Konference Maltoviny, spolupráce na projektech Grantové agentury České republiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Předmět se skládá z přednášek a laboratorních cvičení. Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. V laboratorním cvičení studenti pracují ve skupinách a plní zadané úlohy dle plánu cvičení. Výstup z každého cvičení je protokol s vyhodnocením naměřených hodnot.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %).
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mechanismus tvorby hemihydrátové sádry v závislosti na výrobním procesu: beta sádra, alfa sádra při hydrotermálním zpracování, alfa sádra ze solného roztoku.
2. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: hydrofobizační, zpomalovací a ztekucovací přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry.
3. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: aktivační přísady, odpěňovací přísady, pigmenty, vliv domletí anhydritu.
4. Využití vápence pro desulfataci energetického a chemického průmyslu.
5. Další využití vápen a vápenců v technické praxi mimo stavebnictví.
6. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historické malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin.
7. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj.
8. Belitický cement: speciální vlastnosti belitického cementu, možnosti zlepšení kinetiky hydratačního procesu.
9. Ostatní speciální cementy.
10. Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů a jejich hydratačních zplodin.
11. Základní suroviny pro výrobu suchých maltových směsí: Pojiva, plniva, přísady, alternativní suroviny.
12. Příprava a vlastnosti suchých maltových směsí: lepicí, stěrkové a spárovací tmely, omítky a malty.
13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: samonivelační směsi s pojivem na bázi anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu, stínicí barytové směsi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mechanismus tvorby hemihydrátové sádry v závislosti na výrobním procesu: beta sádra, alfa sádra při hydrotermálním zpracování, alfa sádra ze solného roztoku.
2. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: hydrofobizační, zpomalovací a ztekucovací přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry.
3. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: aktivační přísady, odpěňovací přísady, pigmenty, vliv domletí anhydritu.
4. Využití vápence pro desulfataci energetického a chemického průmyslu.
5. Další využití vápen a vápenců v technické praxi mimo stavebnictví.
6. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historické malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin.
7. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj.
8. Belitický cement: speciální vlastnosti belitického cementu, možnosti zlepšení kinetiky hydratačního procesu.
9. Ostatní speciální cementy.
10. Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů a jejich hydratačních zplodin.
11. Základní suroviny pro výrobu suchých maltových směsí: Pojiva, plniva, přísady, alternativní suroviny.
12. Příprava a vlastnosti suchých maltových směsí: lepicí, stěrkové a spárovací tmely, omítky a malty.
13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: samonivelační směsi s pojivem na bázi anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu, stínicí barytové směsi.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností alfa sádry a beta sádry bez a s přídavkem plastifikační přísady.
3.-4. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností přírodního anhydritu bez a s přídavkem budící přísady.
5.-6. Vlastnosti směsných slabě a silně hydraulických vápen.
7.-8. Kvantifikace mineralogického složení portlandského slínku metodou mikroskopické bodové integrace.
9.-10. Normové vlastnosti pojivového premixu na přípravu suchých maltových směsí.
11.12. Aplikační zkoušky suchých maltových směsí.
13. Zápočet.