Detail předmětu

Architektura technické civilizace

FAST-AG054Ak. rok: 2018/2019

Volitelný předmět se zaměřuje na minulost a současnost architektury inspirované technikou a průmyslem, reflektuje racionální a romantická východiska technicistní architektury, její zásadní vliv na vznik moderního hnutí i pozdně moderní projevy jejích nejvýznamnějších soudobých protagonistů. Pokouší se anticipovat dopad techniky na budoucnost architektury 21.století.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí přednášky o soudobé architektuře a dějinách architektury, zejména na dějiny architektury 20.století.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplínu s vlastním obsahem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. V seminářích je akcentována samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen na základě jím předloženého textu, který vypracuje na vybrané téma.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a doporučené zdroje studia
2. Průmyslová revoluce a architektura
3 Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu
4. Teoretická východiska nové estetiky
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo
7. Poválečná architektura rozděleného světa
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Archigram, J.Stirling
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – R.Rogers, N.Foster
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Hopkins, Grimshaw
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Jiřičná, Kaplický
12. Technicistní architektura v českých zemích
13. Budoucnost technicistní architektury

Cíl

Přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a doporučené zdroje studia
2. Průmyslová revoluce a architektura
3 Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu
4. Teoretická východiska nové estetiky
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo
7. Poválečná architektura rozděleného světa
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Archigram, J.Stirling
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – R.Rogers, N.Foster
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Hopkins, Grimshaw
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Jiřičná, Kaplický
12. Technicistní architektura v českých zemích
13. Budoucnost technicistní architektury

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení tématu seminární práce
2.- 10. Konzultace
11.-12. Přednesení práce v seminární skupině
13. Závěrečné hodnocení