Detail předmětu

Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních staveb

FAST-AG043Ak. rok: 2018/2019

Předpokladem pro přípravu na ústní závěrečnou zkoušku je absolvování povinných předmětů Pozemní stavitelství oboru APS bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb.

Výsledky učení předmětu

Vykonání ústní části státní závěrečné zkoušky

Prerekvizity

Znalosti konstrukcí pozemních staveb včetně řešení technických zařízení budov pro jejich uplatnění v návrhu stavby podle studijního programu Architektura pozemních staveb.

Korekvizity

Technologie provádění staveb, stavby s nízkou energetickou náročností, bezbariérové úpravy staveb

Doporučené volitelné složky programu

Vybrané statě z nosných konstrukcí, Poruchy a obnova staveb

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Uplatnění znalostí z absolvovaných předmětů pozemního stavitelství oboru APS Bakalářského studijního programu. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se teoretické znalostí dílčích stavebních konstrukcí při jejich uplatnění k navrhování kompozice stavby při zohlednění podmínek pro jejich bezpečné užívání a začlenění do infrastruktury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Cíl

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný