Detail předmětu

Ústní část SZZ – Navrhování staveb

FAST-AG041Ak. rok: 2018/2019

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.

Výsledky učení předmětu

Průkaz teoretické zralosti absolventa bakalářského studia. Závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.

Prerekvizity

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interieru a výstavnictví.

Korekvizity

Typologie obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrana památek a interiér a výstavnictví.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Atributy Státní závěrečné zkoušky jsou popsány článkem 22 Studijního a zkušebního řádu Vysokého učení technického.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné složení zkoušky před komisí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.

Cíl

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interieru a výstavnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný