Detail předmětu

Komplexní projekt

FAST-AG036Ak. rok: 2018/2019

Komplexní projekt uzavírá celý cyklus bakalářského studia architektury na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Stvrzuje znalosti a dovednosti absolventa v rámci jeho předpokládaného postavení v profesi, tj. výkonného projektanta – zaměstnance autorizované architektonické kanceláře.

Výsledky učení předmětu

Projekt prokazuje schopnost bakaláře architektury vypracovat kvalitní dokumentaci sloužící k realizaci stavby, a to jak z hlediska převodu architektonického konceptu do realizačního projektu, tak i z hlediska porozumění potřebám spolupodílejících se profesí, včetně schopnosti řešit bezchybný technický a architektonický detail.

Prerekvizity

Komplexní projekt využívá všech relevantních znalostí a dovedností získaných studentem v průběhu celého předchozího studia architektonických i inženýrských disciplin. Náplň předmětu je syntézou většiny dříve studovaných předmětů zařazených do Studijního programu.

Korekvizity

Znalosti získané v předmětu Detail v architektuře II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Komplexní projekt je způsob výuky, kde je akcentována samostatná práce studentů. Významnou součástí této výuky je prezentace výsledků vlastní práce a kritické diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro přijetí projektu je předložení tří součástí práce:
- architektonické studie
- technické dokumentace 1:100 a 1:50
- architektonického detailu včetně modelu 1:1

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Závěrečný bakalářský projekt, znalost dokumentace pro realizaci stavby, spolupráce se stavebně inženýrskými disciplinami, řešení technického a architektonického detailu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 14 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

182 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 3. Korekce architektonické studie
4.- 8. Práce na technické dokumentaci 1:100
9.-12. Práce na prováděcích výkresech 1:50
13. Hodnocení práce