Detail předmětu

Dějiny architektury 5

FAST-AG025Ak. rok: 2018/2019

Přehled historie architektury 20. století od situace před první světovou válkou po šedesátá léta. Soupeření i prolínání modernistických a tradicionalistických proudů, přínos každého z nich podle dobové propagandy a z dnešního pohledu. Významné osobnosti ve světě a v českých zemích.

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o avantgardní architektuře první poloviny 20. století.
Student získá znalosti o tradicionalistické architektuře první poloviny 20. století.
Student získá znalosti o české a moravské avantgardě.
Student získá znalosti o architektuře socialistického realismu.
Student získá znalosti o urbanismu v letech 1900-1960.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti předchozích období dějin architektury starověku, středověku, novověku, 19. století a počátky moderny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou předkládány formou přednášek a prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Student složí zkoušku ve formě písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika architektury 20. století
2. Frank Lloyd Wright
3. Avantgarda v italské architektuře
4. Avantgarda v nizozemské architektuře
5. Avantgarda v ruské architektuře
6. Bauhaus
7. Architektura v Čechách 1918-1939
8. Josef Gočár
9. Architektura na Moravě 1918-1939
10. Tradicionalistická architektura v západní Evropě 1900-1945
11. Tradicionalistická architektura v SSSR
12. Socialistický realismus v Československu
13. Louis Kahn

Cíl

Znalost historie architektury, neoklasicismus a historismus, meziválečná avantgarda, československý funkcionalismus, padesátá a šedesátá léta, postmoderní architektura, architektura konce 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika architektury 20. století
2. Frank Lloyd Wright
3. Avantgarda v italské architektuře
4. Avantgarda v nizozemské architektuře
5. Avantgarda v ruské architektuře
6. Bauhaus
7. Architektura v Čechách 1918-1939
8. Josef Gočár
9. Architektura na Moravě 1918-1939
10. Tradicionalistická architektura v západní Evropě 1900-1945
11. Tradicionalistická architektura v SSSR
12. Socialistický realismus v Československu
13. Louis Kahn