Detail předmětu

Nosné konstrukce 3

FAST-AO001Ak. rok: 2018/2019

Konstrukční řešení a zatížení objektu s kovovou nosnou konstrukcí.
Navrhování halových konstrukcí: Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla). Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů. Prostorová tuhost halového systému. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu.
Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov: Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin. Sloupy, patky a kotvení sloupů.
Zastřešení velkých rozpětí (prostorové prutové konstrukční systémy; zavěšené a visuté konstrukce): Základní zásady konstrukčního řešení.
Výroba a montáž, rekonstrukce a zesilování ocelových konstrukcí.
Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení. Vyztužené zdivo, novodobé zděné konstrukce.
Základní typy montovaných betonových konstrukcí, jejich statické působení a konstrukční řešení.
Vybrané betonové konstrukce – opěrné zdi, podzemní stěny.
Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Základy skladebného uspořádání, statického a konstrukčního řešení ocelové nosné konstrukce halových staveb. Zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení vícepodlažních budov. Zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení nosných systémů pro zastřešení velkých rozpětí. Zásady výroby a montáže ocelových konstrukcí. Základní typy rekonstrukcí a zesilování ocelových konstrukčních systémů. Základní principy statického a konstrukčního řešení zděných konstrukcí. Vybrané typy betonových konstrukcí. Základní principy působení konstrukcí z předpjatého betonu.

Prerekvizity

Základy stavební mechaniky, základní vědomosti z oblasti navrhování prvků betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a pružnosti s ohledem na jejich praktické využití ve statickém a konstrukčním návrhu kovových, betonových a zděných konstrukčních prvků.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování konkrétních úkolů ve cvičení odpovídajících harmonogramu a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, dispoziční řešení a zatížení, střešní konstrukce.
2. Halové konstrukce: Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí, sloupy a kotvení.
3. Halové konstrukce: Prostorová tuhost. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn.
4. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. Prostorová tuhost, ztužidla.
5. Stropní a podlahové konstrukce patrových budov. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
6.-7. Zastřešení velkých rozpětí: Základní zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení (prostorové prutové konstrukční systémy, vláknové zavěšené a visuté konstrukce). Výroba a montáž ocelových konstrukcí, rekonstrukce a zesilování.
8. Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
9. Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení.
10. Vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí, novodobé zděné konstrukce.
11. Montované betonové konstrukce – základní typy konstrukcí a jejich statické působení.
12. Montované betonové konstrukce – typy dílců, skladba, detaily a prostorová tuhost.
13. Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, dispoziční řešení a zatížení, střešní konstrukce.
2. Halové konstrukce: Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí, sloupy a kotvení.
3. Halové konstrukce: Prostorová tuhost. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn.
4. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. Prostorová tuhost, ztužidla.
5. Stropní a podlahové konstrukce patrových budov. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
6.-7. Zastřešení velkých rozpětí: Základní zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení (prostorové prutové konstrukční systémy, vláknové zavěšené a visuté konstrukce). Výroba a montáž ocelových konstrukcí, rekonstrukce a zesilování.
8. Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
9. Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení.
10. Vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí, novodobé zděné konstrukce.
11. Montované betonové konstrukce – základní typy konstrukcí a jejich statické působení.
12. Montované betonové konstrukce – typy dílců, skladba, detaily a prostorová tuhost.
13. Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Halové konstrukce: skladebné uspořádání, dispoziční řešení a zatížení, střešní konstrukce, soustavy příčných vazeb halových konstrukcí, sloupy a kotvení, ztužidla, konstrukce obvodových a vnitřních stěn.
4.-5. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí: stropní a podlahové konstrukce, sloupy a kotvení, ztužidla.
6. Zastřešení velkých rozpětí: základní zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení - rošty a příhradové desky, zavěšené a visuté konstrukce.
7. Zásady výroby a montáže ocelových konstrukcí, základní typy rekonstrukcí a zesilování ocelových konstrukcí.
8.-10. Zděné konstrukce: jejich typy a význam, vlastnosti zdiva, zásady dimenzování podle mezních stavů, konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení, vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí, novodobé zděné konstrukce.
11.-12. Montované betonové konstrukce: základní typy konstrukcí a jejich statické působení, typy dílců, skladba, konstrukční detaily, prostorová tuhost.
13. Konstrukce z předpjatého betonu: podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.