Detail předmětu

Výtvarná tvorba 5

FAST-AG015Ak. rok: 2018/2019

Základní informace o vzájemném ovlivňování a spolupůsobení architektury a výtvarných disciplin v historii i současnosti s důrazem na vývoj ve 20. století. Principy a zákonitosti působení výtvarného díla v architektonicko urbanistickém prostoru, studium těchto zákonitostí modelem a kresbou realizovaných děl. Vlastní zkušenost s tvorbou výtvarného díla pro zadaný architektonicko urbanistický prostor.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti problematiky výtvarného umění v architektuře.
Přehled současných trendů a druhů propojení.
Schopnost mezioborového přemýšlení.
Osvojení si spolupráce s výtvarníkem.
Znalost současné umělecké produkce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na discipliny výtvarné tvorby a využívá i znalostí získaných v atelierech architektonické tvorby předchozích semestrů.

Korekvizity

Dějiny umění a architektury.

Doporučené volitelné složky programu

AG91 figurální kresba

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je min 80 % účast na cviční a odevzdání individálního projektu zaměřeného na problematiku propojení výtvarného umění a architektury.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teoretický úvod - umělecké realizace v prostoru našeho města - přednáška v exteriéru
2. Teoretický úvod - sochařské realizace v architectuře - přednáška
3. Teoretický úvod - malířské intervence do architektury - přednáška
4. Výtvarné dílo v architektuře - stanovení podmínek pro práci na projektu
5. Výtvarné dílo v architektuře - výběr a zadání vlastního úkolu
6. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
7. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
8. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
9. Výtvarné dílo v architektuře - kolektivní kritické hodnocení
10. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
11. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
12. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
13. Výtvarné dílo v architektuře - závěrečné kolektivní kritické hodnocení