Detail předmětu

Ateliér architektonické tvorby 3

FAST-AG033Ak. rok: 2018/2019

Atelier architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Atelier výrobních staveb je tématicky zaměřen na stavby a soubory staveb související s průmyslovou a zemědělskou produkcí. Atelierem procházejí všichni studenti.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování průmyslových a zemědělských staveb, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Prerekvizity

Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Korekvizity

Znalost navrhování konstrukcí pozemních staveb

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ateliér je způsob výuky, kde je akcentována samostatná práce studentů. Významnou součástí této výuky je prezentace výsledků vlastní práce a kritické diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí projektu je absolvování tří kritik v průběhu semestru a předložení architektonické studie podle zadaného stavebního programu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování průmyslových a zemědělských staveb, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza stavebního programu
2. Analýza místa stavby
3. Referenční příklady
4. Základní idea návrhu
5. Kritika, hodnocení 1. fáze
6.-9.Práce na návrhu
10. Kritika, hodnocení 2. fáze
11.-12.Vypracování konečné verze
13. Kritika, výsledné hodnocení