Detail předmětu

Výtvarná tvorba 4

FAST-AG014Ak. rok: 2018/2019

Završení znalostí a dovedností získaných v předchozích výtvarných disciplinách na lidské postavě jako základním měřítku architektury. Studium tektoniky a proporčních vztahů na částech i celku kresbou a modelem.

Výsledky učení předmětu

Pokročilá znalost a dovednost výtvarného vyjadřování, modelace objemu valerovou kresbou, kresba lidského těla a jeho částí, sochařské zvládnutí náročného modelu v hlíně.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí semestry výtvarné tvorby a je jejich logickým vyústěním.

Korekvizity

Znalost historie výtvarné kultury a architektury.

Doporučené volitelné složky programu

AG91 Figurální kresba

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je min. 80% docházka na praktické výuce a odevzdání požadovaného počtu a kvality prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí pokročilých znalostí a dovedností výtvarného vyjadřování, kresba lidského těla a jeho částí, sochařské zvládnutí náročného modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozkreslovací a uvolňovací cvičení
2. kresba organických materiálů - kost
3. Textura a povrch - kresba
4. Proporce lidského těla
5. Lidská lebka, sádrová busta - portrét
6. Akt
7. Modelování v hlíně - přírodniny
8. Modelování v hlíně - kost
9. Modelování v hlíně - lidská lebka
10. Modelování v hlíně - lidská lebka
11. Modelování v hlíně - sádrová busta
12. Modelování v hlíně - sádrová busta
13. Samostatná práce modelování v hlíně podle fotografické předlohy