Detail předmětu

Výtvarná tvorba 3

FAST-AG013Ak. rok: 2018/2019

Práce s barvou od základních tónů k novým a jejich následné užití pro plošné a prostorové vyjádření. Ověření možností kompozičního, iluzivního a psychologického působení barev škálou technik. Demonstrace vztahu barvy k architektuře na předmětech, prostoru a symbolice.

Výsledky učení předmětu

Znalost podstaty barevného spektra, skládání a sčítání barev,
barevné harmonie, psychologie barev, symbolika barev, prostorového působení barev, užití barev v exteriéru a interiéru.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí semestry výtvarné tvorbz, které se soustřeďují na tvarové zobrazování prostoru a těles. Je podpůrnou disciplinou pro vlastní atelierovou tvorbu a práci s počítačovou grafikou.

Korekvizity

Znalost historie výtvarného umění a architektury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je min 80% docházka a odevzdanáý požadovaný počet a kvalita prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální klíč - podstata barev, barevné spektrum
2. Fyzikální klíč - barevný kruh, rozdělení barev
3. Fyzikální klíč - aditivní sčítání barev, RGB
4. Fyziologický klíč - barevné vidění
5. Fyziologický klíč - optické vlastnosti barev
6. Fyziologický klíč - barevný akord, barevná harmonie
7. Fyziologický klíč - barevná kompozice, působení barev v prostoru
8. Chemický klíč - barva jako materiál
9. Chemický klíč - složení barev, barevné systémy a vzorníky
10. Chemický klíč - substraktivní sčítání barev, CMYK
11. Chemický klíč - užití barev v interiéru a exteriéru
12. Psycholgický klíč - vnímání barev, barevná symbolika
13. Samostatná práce - malba jednoduchého zatiší