Detail předmětu

Dějiny architektury 1

FAST-AG021Ak. rok: 2018/2019

Úvod do historie architektury významné pro další vývoj evropského stavebního umění, předdějinná doba, starověký Egypt a Mezopotámie, Egea a Etrurie, Staré Řecko a Řím, techniky stavění, slohy, stavební druhy.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z historie architektury, a to z doby předdějinné a starověku (Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím).

Prerekvizity

Předmět nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu, částečně mohou být využity informace získané v předmětech, které jsou věnovány typologii. Předpokladem pro jeho zvládnutí je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Korekvizity

Jedná se o samostatný předmět, při jehož studiu není třeba souběžně získávat žádné další znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Student složí zkoušku formou písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality
2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých
4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných
5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon
6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie
7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury
8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům
10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom
11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům
13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby

Cíl

Znalost historie architektury, předdějinná doba, Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality
2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých
4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných
5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon
6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie
7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury
8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům
10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom
11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům
13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby