Detail předmětu

Veřejné stavby 2

FAST-AG005Ak. rok: 2018/2019

Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb pro kulturu, obchod, stravování a dopravu z hlediska provozního, dispozičního i architektonického. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne znalost typologie veřejných staveb, sportovních zařízení, zdravotnictví, kulturních a církevních staveb.

Prerekvizity

Předmět navazuje na Veřejné stavby I. a některé typologické disciplíny vyučované v předchozích semestrech. Částečně využívá znalostí získaných v dějinách architektury.

Korekvizity

V zásadě se jedná se samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu Vysokého učení technického. V tomto případě se jedná o přednášky a semináře.

Způsob a kritéria hodnocení

Rozbory realizovaných příkladů veřejných staveb v písemné formě a vizuální prezentace jako podmínka pro zápočet a písemnou zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Sportovní stadiony
2. Tělocvičny a sportovní haly
3. Posilovny, fitnesscentra a rekreační sporty
4. Kryté bazény a koupaliště
5. Zdravotnická zařízení
6. Nemocnice
7. Lázeňská a léčebná zařízení
8. Muzea a galerie
9. Kostely, církevní stavby, smuteční síně a krematoria
10. Divadla a kina
11. Koncertní sály
12. Výstavní plochy a areály
13. Zoologické zahrady a akvária

Cíl

Znalost typologie veřejných staveb, sportovní zařízení, zdravotnictví, kulturní a církevní stavby, zoologické zahrady a akvária.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Sportovní stadiony
2. Tělocvičny a sportovní haly
3. Posilovny, fitnesscentra a rekreační sporty
4. Kryté bazény a koupaliště
5. Zdravotnická zařízení
6. Nemocnice
7. Lázeňská a léčebná zařízení
8. Muzea a galerie
9. Kostely, církevní stavby, smuteční síně a krematoria
10. Divadla a kina
11. Koncertní sály
12. Výstavní plochy a areály
13. Zoologické zahrady a akvária

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Podklady pro analýzu
3.-8. Analýza realizované veřejné stavby
9.-12. Vizuální prezentace realizované veřejné stavby
13. Konečné hodnocení výsledků práce