Detail předmětu

Základy architektonického navrhování

FAST-AG002Ak. rok: 2018/2019

Teoretický úvod do architektury jako tvůrčího procesu. Cílem je seznámení s prostorovou, hmotovou a tvarovou (kompoziční) stránkou architektonického díla a metodikou tvorby architekta při respektování souvisejících celospolečenských aspektů stavění. Získané vědomosti s kreativním uplatněním zásad tvorby prostoru, struktury a kompozice budou aplikovány v semináři.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Korekvizity

Základy historie architektury, základní orientace v soudobé architektuře.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V tomto případě se jedná o přednášky a semináře.Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. V seminářích je akcentována samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je odevzdání tří architektonických studií vč. modelů na daná témata a aktivní účast na společné prezentaci a hodnocení výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podstata architektury, její funkce a poslání
2. Architektonická tvorba jako syntéza oborů
3. Teorie přírodního místa - fenomenologie, struktura, duch
4. Teorie umělého místa-fenomenologie, struktura, duch
5. Základy architektonické typologie
6. Prostor, identifikace s prostorem, topos-typos
7. Kompozice prostoru, raumplan, plan-libre, strukturalismus
8. Architektonická struktura
9. Elementární struktivní prvky
10.Prostorové nosné struktury
11.Základní kompoziční kategorie
12.Subjekty architektonické a urbanistické tvorby, klient, architekt, realizátor
13.Metodika projektové činnosti

Cíl

Úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podstata architektury, její funkce a poslání
2. Architektonická tvorba jako syntéza oborů
3. Teorie přírodního místa - fenomenologie, struktura, duch
4. Teorie umělého místa-fenomenologie, struktura, duch
5. Základy architektonické typologie
6. Prostor, identifikace s prostorem, topos-typos
7. Kompozice prostoru, raumplan, plan-libre, strukturalismus
8. Architektonická struktura
9. Elementární struktivní prvky
10.Prostorové nosné struktury
11.Základní kompoziční kategorie
12.Subjekty architektonické a urbanistické tvorby, klient, architekt, realizátor
13.Metodika projektové činnosti

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do semináře, zadání 1.úkolu
2.-3. Kompozice prostoru - "raumplan", konzultace
4. Přehlídka 1. úkolu, zadání 2.úkolu - kompozice prostoru - "plan-libre"
5.-6. Konzultace 2.úkolu,
7. Přehlídka 2. úkolu,zadání 3.úkolu – Dům a místo, kompozice
8.-11.Konzultace 3.úkolu
12. Přehlídka 3. úkolu
13. Odevzdání všech grafických prací vč. modelů