Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

FAST-BT058Ak. rok: 2018/2019

Aplikace získaných znalostí z disciplin technických zařízení budov na zadaný typ objektu. Analýza problematiky, stávající publikovaná řešení v odborné literatuře, realizovaná řešení, zákonné předpisy, normy. Práce s elektronickými katalogy, využití výpočetní techniky pro grafické i tabulkové výstupy. Koncepční zpracování technického návrhu a jeho rozpracování do projektu pro realizaci stavby. Prezentace výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají dovednost technického návrhu vybraného technického systému budovy (zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace) nebo posouzení energetické náročnosti budovy.
Rozšíří své znalosti o návrhu jednotlivých prvků systémů techniky prostředí, naučí se používat elektronické katalogy, návrhové programy a zvýší své dovednosti využití programů pro grafické modelování ve 2D, příp. i 3D. Zlepší své prezentační dovednosti.

Prerekvizity

Vnitřní prostředí, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Korekvizity

Současně je nutné studovat 3 povinně volitelné předměty z nabídky Ústavu technických zařízení budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžně vypracovávat projekt vybrané specializace zadané budovy a předkládat řešení ke konzultacím.
V zápočtovém týdnu předložit zpracovaný projekt a prezentovat své řešení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poznatky a dovednosti v oblasti projektování systémů techniky prostředí v budovách. Kooperace a koordinace stavební částí a oborů technických zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání konkrétního objektu, specializace TZB a vstupních údajů
Specifikace hygienických, ekonomických a provozních podmínek
Základní technické výpočty související s návrhem zadaného systému
Vypracování koncepce technického řešení
Prováděcí projekt - grafická část
Prováděcí projekt - textová a tabulková část
Prezentace technického návrhu

eLearning