Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-KDK)

FAST-BO054Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Rozšířené schopnosti sestavování výpočtových modelů konstrukcí halového, prostorového a patrového typu. Schopnosti stanovení a aplikace speciálních případů zatížení (např. pro složitější tvary zastřešení). Získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování ocelových, dřevěných a ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení. Rozšířené znalosti z hlediska provádění, realizace a zakreslování ocelových nosných konstrukcí.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity. - Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů. - Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů. - Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (zejm. vlastní tíha, sníh, vítr). - Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, individuální procvičování problematiky (individuální projekt), konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno dostatečnou účastí na cvičení dle studijního řádu a splněním podmínek získání zápočtu z pohledu odevzdání samostatné práce, která bude dostačující z hlediska kvality a rozsahu zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí zaměřené k tématu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Normativní podklady pro zatížení a posouzení.
3. Normativní podklady pro provádění a zakreslování.
4.-5. Řešení statického schématu, sestavování výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení.
6.-7. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC.
8.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce.
10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva. Montážní postup.

eLearning