Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-KDK)

FAST-BO052Ak. rok: 2018/2019

Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku kovových, případně dřevěných konstrukcí. Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti dovedností z oblasti dimenzování prvků a spojů, ocelových a dřevěných konstrukcí. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily. Bude tedy schopen zpracovat komplexní návrh jednodušší ocelové a dřevěné konstrukce.

Prerekvizity

Prvky a spoje kovových konstrukcí, prvky a spoje dřevěných konstrukcí, základy stavební mechaniky.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky, získání znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním komplexního projektu jednodušší ocelové konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí zaměřené k tématu bakalářské práce. Vypracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 3. Rozbor zadání projektu.
4.- 9. Řešení projektu, konzultace s vedoucím bakalářské práce.
10. Kompletace projektu.
11. Prezentace projektu.

eLearning