Detail předmětu

Stavební stroje

FAST-BW056Ak. rok: 2018/2019

Mechanizace stavebních procesů. Částečná a komplexní mechanizace. Stupně mechanizace. Výkonnost stavebních strojů. Výkonnost strojových soustav. Ovládání a řízení stavebních strojů. Mechanizace zemních prací. Technologie zemních prací. Vrtání hornin a vrtací technika. Stroje pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi. Stroje pro stavbu a úpravy komunikací a inženýrských sítí. Doprava a manipulace .Mechanizace demoličních prací. Recyklace materiálů. Dokončovací práce .Těžba a úprava dřeva. BOZP,ekologie.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu: seznámení s problematikou stavebních strojů. Získá zejména znalosti o strojích pro zemní a skalní práce, strojích na výrobu, dopravu a zpracování betonu, strojích pro vertikální a horizontální dopravu, o strojích na inženýrské práce, strojích na dokončovací práce, strojích pro těžbu a úpravu dřeva a strojích pro recyklaci.

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví

Korekvizity

Technologie staveb,zakládání staveb,betonové konstrukce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba kromě docházky odevzdat 5 protokolů, splnit podmínky písemného testu, zpracovat návrh strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu a práci prezentovat. Vykonat ústní zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Mechanizace stavebních prací,základní konstrukční prvky.
2. Představení návaznosti prací stavebních strojů z hlediska technologických postupů.
3. Výroba a přenos energií
4. Zemní a skalní práce
5. Výroba doprava a zpracování čerstvého betonu
6. Vertikální doprava a manipulace
7. Horizontální doprava a manipulace
8. Dokončovací práce
9. Inženýrské sítě a komunikace
10.Demolice,recyklace
11.Těžba a úprava dřeva,BOZP,ekologie.

Cíl

Seznámit studenty s teorií rozpojování hornin.Volba nasazení zemních strojů. Konstrukční skupiny stavebních strojů. Stroje pro inženýrské práce. Zakládání staveb. Stroje pro stabilizaci zemních a stavebních konstrukcí.Manipulační technika.Zdvihací prostředky. Zařízení pro výrobu stavebních materiálů.Energetické stroje. Recyklační soupravy. Vibrační technika. Řízení a ovládání stavebních strojů. Strojní sestavy. Ergonomie a životní prostředí stavebních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Mechanizace stavebních prací,základní konstrukční prvky.
2. Představení návaznosti prací stavebních strojů z hlediska technologických postupů.
3. Výroba a přenos energií
4. Zemní a skalní práce
5. Výroba doprava a zpracování čerstvého betonu
6. Vertikální doprava a manipulace
7. Horizontální doprava a manipulace
8. Dokončovací práce
9. Inženýrské sítě a komunikace
10.Demolice,recyklace
11.Těžba a úprava dřeva,BOZP,ekologie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení studentů s předmětem a požadavky na jeho úspěšné absolvování. Individuální zadání .
2. Zadání příkladu č.1 - Výkonnost dozerů, konzultace.
3. Zadání příkladu č.2 - Výkonnost nakladačů, konzultace.
4. Zadání příkladu č.3 – Výkonnost rypadel, konzultace.
5. Zadání příkladu č.4 – Návrh strojní sestavy pro zemní práce, konzultace.
6. Exkurze – Stroje pro zemní práce.
7. Zadání příkladu č.5 – Návrh strojní sestavy pro odvoz materiálů, konzultace.
8. Konzultace k zpracovávanému projektu.
9. Exkurze – Stroje pro vertikální dopravu
10.Závěrečná konzultace návrhu strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu.
11.Test, odevzdání individuálních zadání.

eLearning