Detail předmětu

Ochlazování budov

FAST-BT055Ak. rok: 2018/2019

Účelem předmětu je seznámit studenty s problematikou chlazení pro potřeby klimatizace a základy chlazení pro uchovávání potravin.
V úvodu se zabývá základními pojmy termodynamiky a základy teorie chladicích oběhů. Stěžejní náplní předmětu jsou užívané druhy strojního chlazení,jejich klasifikace a hlavní části strojních chladicích oběhů. Chladiva a teplonosná média, vlastnosti a současné požadavky na ně. Strojovny chlazení. Příslušné normativy. Dalšími tématy jsou současné nové trendy v technice chlazení a energeticky úsporné způsoby chlazení, včetně akumulace chladu.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o chladicích cyklech, strojních zařízeních a alternativních systémech pro ochlazování budov. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro návrh základních systémů chlazení budov.
Jedná se jmenovitě o návrh vzduchového, vodního a chladivového systému chlazení. Studenti budou schopni spočíst potřebný chladicí výkon, navrhnout zdroj chladu koncové prvky, potrubní rozvody a navrhnout strojovnu chlazení. Budou schopni navrhnout chladírnu.

Prerekvizity

Sdílení tepla, základy termodynamiky, větrání a klimatizace, dimenzování potrubních sítí, vzduchové systémy klimatizace, tvorba projektové dokumentace, útlum hluku

Korekvizity

Alternativní zdroje energie pro chlazení a vytápění, energetická náročnost systémů chlazení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Metody hodnocení josu specifikovány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Pracovní stáže nejsou plánovány.

Osnovy výuky

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
5. Zdroje chladu
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
8. Chladicí stropy.
9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
10. Chladírny a chlazení potravin.
11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Cíl

Základy chladicí techniky pro obory technických zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
5. Zdroje chladu
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
8. Chladicí stropy.
9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
10. Chladírny a chlazení potravin.
11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Chladicí oběhy.
2. Výpočet tepelné zátěže budovy.
3. Návrh indukčních jednotek/ jednotek fancoil – výkresová dokumentace.
4. Zdroj chladu a strojovna – var. A – výkresová dokumentace.
5. Zdroj chladu a strojovna – var. B – výkresová dokumentace.
6. Schéma zapojení chlazení
7. Návrh potrubní sítě – dimenzování potrubí, tepelné izolace v. č. 9
8. Chladicí stropy – návrh, koncepční řešení vybraných místností, studie v. č. 10
9. Split systémy – návrh pro vybrané místností, koncepční řešení, studie v. č. 11
10. Chlazení pro účely distribuce potravin – návrh chladírny, nebo mrazírny
11. Zápočet

eLearning