Detail předmětu

Management kvality staveb

FAST-BW054Ak. rok: 2018/2019

Obecné zásady a současné přístupy řízení stavebních procesů. Nástroje pro řízení stavebních procesů, regulátory a základní požadavky na kvalitu provádění dílčích stavebních procesů a stavebních objektů. Zásady a význam provádění kontroly stavební výroby. Obory a metody využívané při zajišťování kvality staveb, kontrola a hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby a v procesech vnitřních a dokončovacích. Základní prvky managementu kvality ve stavební firmě.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá systémový a procesní přístup k zajištění kvality staveb, znalost základních pravidel pro řízení kvality při realizaci staveb, schopnost zpracovat základní dokumenty pro řízení kvality staveb (plány jakosti staveb, technologické předpisy, technologické postupy, kontrolní zkušební plány) pro jednotlivé stavební procesy, základní znalosti z oborů metrologie a zkušebnictví, schopnost posuzování shody stavebních materiálů a výrobků, znalosti základních požadavků na kvalitu staveb a způsoby jejich zajištění.

Prerekvizity

Základní znalosti stavebně technologických procesů a stavebních materiálů.

Korekvizity

Základní znalosti matematické statistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování cvičení s udělením zápočtu a absolvování písemné i ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do oboru technologie staveb
2. Technologie staveb a řízení procesů spojených s výstavbou
3. Současné přístupy k technologii a k řízení stavebních procesů
4. Regulátory stavebních procesů
5. Základní nástroje pro řízení stavebních procesů
6. Požadavky na kvalitu staveb
7. Kontrola ve stavebnictví a její význam
8. Metrologie, zkušebnictví a dohled nad kvalitou staveb
9. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby
10. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech vnitřních a dokončovacích
11. Zajištění kvality ve stavební firmě a základní prvky managementu kvality

Cíl

Seznámit studenta se základními pravidly řízení jakosti provádění staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do oboru technologie staveb
2. Technologie staveb a řízení procesů spojených s výstavbou
3. Současné přístupy k technologii a k řízení stavebních procesů
4. Regulátory stavebních procesů
5. Základní nástroje pro řízení stavebních procesů
6. Požadavky na kvalitu staveb
7. Kontrola ve stavebnictví a její význam
8. Metrologie, zkušebnictví a dohled nad kvalitou staveb
9. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby
10. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech vnitřních a dokončovacích
11. Zajištění kvality ve stavební firmě a základní prvky managementu kvality

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do managementu stavebnictví, historické fáze vývoje
2. Technologické postupy a kontrolní a zkušební plány (KZP) pro zemní práce a základy
3. Technologické postupy a KZP pro hrubou stavbu - monolitické železobetonové konstrukce, zděné konstrukce
4. Technologické postupy a KZP pro hrubou stavbu - montované konstrukce
5. Technologické postupy a KZP pro zastřešení - šikmá střecha
6. Technologické postupy a KZP pro zastřešení - plochá střecha
7. Technologické postupy a KZP pro provádění příček a omítek
8. Technologické postupy a KZP pro provádění potěrů a podlah
9. Technologické postupy a KZP pro vnitřní kompletace
10. Technologické postupy a KZP pro úpravy povrchů
11. Zakončení předmětu, kompletace práce ve cvičení, zápočet

eLearning