Detail předmětu

Energetické hodnocení budov

FAST-BT054Ak. rok: 2018/2019

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Metodika energetického auditu. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty ziskovosti variant úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Energetický management. Systémy řízení provozu a údržby soustav technických zařízení budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o metodách energetického hodnocení v tuzemsku a zahraničí. Metody energetického hodnocení systémů TZB, vytápění vzduchotechnika a další. Základy práce s termovizí. Znalost zpracování energetického auditu. Schopnosti provádět energetickou certifikaci budov. Ekonomické vyhodnocování úsporných opatření.

Prerekvizity

Stavební tepelná technika, základy TZB.

Korekvizity

Znalosti základů vytápění, vzduchotechniky, matematika, fyzika, ekonomika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky jsou prezentovány s pomocí projektoru v posluchárnách. Cvičení je vyučováno v počítačové učebně. V rámci výuky jsou i krátké exkurze do laboratoře ústavu TZB.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Odevzdání vypracovaných protokolů ze cvičení v zápočtovém týdnu. Splnění písemného testu na vyhovující známku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity.
Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
Energetické hodnocení systémů vytápění
Energetické hodnocení systémů větrání
Energetické hodnocení systémů teplé vody
Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů
Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie
Návrh energeticky úsporných opatření.
Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty.
Energetický management. Měření spotřeby energie.
Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

Cíl

Hodnocení budov z hlediska potřeby a spotřeby energie. Energetická klasifikace budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity.
Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
Energetické hodnocení systémů vytápění
Energetické hodnocení systémů větrání
Energetické hodnocení systémů teplé vody
Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů
Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie
Návrh energeticky úsporných opatření.
Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty.
Energetický management. Měření spotřeby energie.
Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity.
Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
Energetické hodnocení systémů vytápění
Energetické hodnocení systémů větrání
Energetické hodnocení systémů teplé vody
Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů
Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie
Návrh energeticky úsporných opatření.
Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
SSoftwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty.
Energetický management. Měření spotřeby energie.
Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

eLearning