Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-ZEL)

FAST-BN051Ak. rok: 2018/2019

Příprava zpracování bakalářské práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce, nastuduje poslední poznatky o technickém rozvoji železničních staveb a konstrukcí.

Prerekvizity

Geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku, konstrukce železničního svršku

Korekvizity

Stavba dopravní cesty, základy technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy. Základy navrhování konstrukce ocelových a betonových mostů, podzemní stavby.

Doporučené volitelné složky programu

Student se může zúčastnit konferencí, seminářů nebo exkurzí zaměřených na problematiku železničních staveb. Student se může podílet na řešení projektů vědy a výzkumu a technického rozvoje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena seminářů a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno účastí na prezentacích studentských projektů a prezentace rozpracovanosti vlastní bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Příprava zpracování bakalářské práce.
3.-8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění.
9.-11. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.