Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-GTN)

FAST-BF052Ak. rok: 2018/2019

Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce.
Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce.
Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je příprava pro zpracování bakalářské práce. Student získá metodické pokyny ke zpracování bakalářské práce (tj. metody a postupy řešení, citační pravidla apod.). Naučí se analyzovat a prezentovat odbornou problematiku řešenou v bakalářské práci.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.

Korekvizity

Rizika při zakládání objektů, rizika při provádění pažení hlubokých stavebních jam, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinně se mohou studenti zúčastnit přednášek, exkurzí a workshopů, které jsou jim nabízeny v průběhu semestru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentovaná tématika je cvičena na projektu se zaměřením na bakalářskou práci a zahrnuje jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy. Součástí výuky je i prezentace projektu.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování komplexního bakalářského projektu a splnění docházky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do komplexního bakalářského projektu.
2. Problémy řešení bakalářského projektu.
3. Zadání individuálního bakalářského projektu.
4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí.
5. Koncepce řešení.
6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy.
7. Řešení definitivního stavu.
8. Individuální konzultace.
9. Individuální konzultace. Prezentace.
10. Prezentace.
11. Závěr. Zápočet.