Detail předmětu

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

FAST-BM052Ak. rok: 2018/2019

Zabývá se zpracováním projektové dokumentace pozemní komunikace. Směrový a výškový návrh, příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Návrh trasy pozemních komunikací v intravilánu a zklidňování dopravy.
Vliv staveb na životní prostředí.
Integrovaný dopravní systém.
Stavební právo.
Diagnostika vozovky.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Hlavním prostředkem vzdělávání je práce na projektu pozemní komunikace v intravilánu ve cvičném mapovém podkladu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně tři absence), odevzdání kompletního projektu v rozsahu popsaném ve výuce (zjednodušená studie).
Zkouška je písemná. Otázky ke zkoušce vychází z přednášek v rámci předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Stavební právo.
4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
5. Odvodnění pozemních komunikací.
6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA).
7. Integrovaní dopravní systém.
8. Dopravní inženýrství.
9.-12. Diagnostika vozovky.

Cíl

Znalosti projektování o projektové dokumentaci, o stavebním právu, o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, geografických informačních systémech atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Stavební právo.
4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
5. Odvodnění pozemních komunikací.
6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA).
7. Integrovaní dopravní systém.
8. Dopravní inženýrství.
9.-12. Diagnostika vozovky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh směrového vedení komunikace v intravilánu.
2. Zklidňování dopravy.
3. Návrh příčného uspořádání.
4. Prověření vlečných křivek vozidel.
5. Návrh výškového vedení komunikace v intravilánu.
6. Rozhledové trojúhelníky.
7. Konzultace projektu.
8. Analýza nehodovosti.
9. Bezpečnostní audit/inspekce.
10.-12. Konzultace projektu.