Detail předmětu

Speciální izolace

FAST-BJ013Ak. rok: 2018/2019

Náplň navazuje na předcházející problematiku stavebních izolací a vytváří tak pro zájemce prohloubení poznatků ve studované problematice. V rámci kurzu budou předloženy speciální poznatky v oblasti vlhkostního šíření a poruch stavebních konstrukcí z důvodu vlhkostního působení na stavební materiály. Aplikace stavebních izolací ve stavebním objektu zahrnuje zásady pro racionální užívání izolací, navazuje také na netradiční technologie užívání energetických zdrojů pro vytápění budov a řešení nízkoenergetických budov.
Navazující cvičení mají laboratorní, výpočtový, částečně i projekční charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem výuky předmětu jsou znalosti z oblasti speciálních stavebních izolací. Konkrétně se jedná o tepelné izolace, akustické izolace, hydroizolace a speciální izolace (izolace nové generace, izolace pro vysoké teploty, izolace proti ionizujícímu záření). Pozornost je věnovaná především problematice zateplování stavebních konstrukcí (systémy ETICS), novým druhům izolačních materiálů (materiály na bázi aerogelů, vakuové izolace), izolačním materiálům na bázi přírodních a druhotných surovin. Pozornost je dále věnovaná problematice šíření tepla a vlhkosti. Student získá také znalosti z oblasti požární ochrany stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Znalost technologie staviv, fyziky stavebních látek (transport tepla a vlhkosti), izolačních materiálů, základní znalosti matematiky a fyziky, znalosti základů v oblasti zateplování stavebních konstrukcí

Korekvizity

Nejsou požadovány

Doporučené volitelné složky programu

Kurzy a semináře z oblasti ekologie stavebních materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Teoretická výuka, v oblasti přednášek, probíhá v učebně s IT prezentační technikou v podobě prezentací. Praktická část (cvičení) potom probíhá ve specializované laboratoři formou jednotlivých úloh. Pro výuku je možné využít el. opory a LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Mezi hlavní kriteria pro splnění výuky patří vypracovaní protokolů z jednotlivých cvičení. Dále pak mezi hlavní kriteria patří docházka a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Životní prostředí, využití alternativních tepelných zdrojů, účinnost využití zdrojů
2. Energetická politika státu, užitná hodnota stavebního díla
3. Primární a sekundární energetické vstupy při použití staviv
4. Tepelný audit budov, provádění a cíle auditu, využití závěrů
5. Zásady pro používání stavebních izolací ve stavbách, recyklace stavebních látek a tepelných izolací
6. Budova jako tepelný systém, užitné vlastnosti materiálů
7. Modelování reálných projevů staviv, vliv fyzikálních vlastností materiálů ve stavbách
8. Optimalizace užití stavebních izolací, formulace problému
9. Vlhkostní stav zabudovaných staviv
10. Speciální hydroizolace ve stavebních konstrukcích, ochrana stavebního díla před účinky vlhkosti
11. Formulace a popis nestacionárního modelu současného popisu šíření tepla, vlhkosti, transport rozpustných solí
12. Diagnostika stavebních konstrukcí z hlediska účinku teplotních a vlhkostních vlivů
13. Metody lokalizace stavebně-fyzikálních závad. Nové trendy využívání izolací, tzv. pasivní energetické domy

Cíl

Zvláštnosti technologických procesů při používání novodobých stavebních materiálů, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních a akustických požadavků na stavby.
Rizika užití novodobých izolačních materiálů ve stavbách.
Zajištění určeného vlhkostního stavu v budovách, využití přírodních materiálů ve stavbách. Zkoušení izolačních materiálů.
Hodnocení materiálů na životní prostředí, technologie využití alternativních tepelných zdrojů, nízkoenergetické stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Životní prostředí, využití alternativních tepelných zdrojů, účinnost využití zdrojů
2. Energetická politika státu, užitná hodnota stavebního díla
3. Primární a sekundární energetické vstupy při použití staviv
4. Tepelný audit budov, provádění a cíle auditu, využití závěrů
5. Zásady pro používání stavebních izolací ve stavbách, recyklace stavebních látek a tepelných izolací
6. Budova jako tepelný systém, užitné vlastnosti materiálů
7. Modelování reálných projevů staviv, vliv fyzikálních vlastností materiálů ve stavbách
8. Optimalizace užití stavebních izolací, formulace problému
9. Vlhkostní stav zabudovaných staviv
10. Speciální hydroizolace ve stavebních konstrukcích, ochrana stavebního díla před účinky vlhkosti
11. Formulace a popis nestacionárního modelu současného popisu šíření tepla, vlhkosti, transport rozpustných solí
12. Diagnostika stavebních konstrukcí z hlediska účinku teplotních a vlhkostních vlivů
13. Metody lokalizace stavebně-fyzikálních závad. Nové trendy využívání izolací, tzv. pasivní energetické domy

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod,
2.Stanovení vybraných vlastností hydroizolačních pásů – část 1,
3.Stanovení vybraných vlastností hydroizolačních pásů – část 2,
4.Stanovení vlastností akusticko izolačních materiálů (dynamická tuhost) – část 1,
5.Stanovení vlastností akusticko izolačních materiálů (dynamická tuhost) – část 2,
6.Stanovení mechanických vlastností tepelně izolačních materiálů,
7.Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření u tepelně izolačních výrobků – část 1,
8.Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření u tepelně izolačních výrobků – část 2,
9.Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek,
10.Zkoumání závislostí tepelně izolačních vlastností materiálů - vliv relativní vlhkosti prostředí na součinitel tepelné vodivosti λ – část 1,
11.Zkoumání závislostí tepelně izolačních vlastností materiálů - vliv relativní vlhkosti prostředí na součinitel tepelné vodivosti λ – část 2,
12.Zjišťování tloušťky vláken mikroskopicky,
13.Zápočtový test a ukončení semestru.

eLearning