Detail předmětu

Interaktivní grafické systémy

FAST-GE29Ak. rok: 2018/2019

Popis programu, jádro, nadstavby, prvky a jejich atributy. Pracovní prostředí, práce s pohledy a vrstvami. Zadávání příkazů, základní nastavení založení nového výkresu. Pracovní mřížka, kreslení základních prvků . Geometrické transformace prvků, pole prvků, modifikace prvků. Texty, mnohonásobné čáry, křivky, buňky. Práce s knihovnami buněk a multičar. Kótovací aparát, referenční výkresy. Speciální modifikace prvků, šrafování a vyplňování vzorem, měření. Práce s nadstavbou MGEO.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvořit kresbu v prostředí MicroStation pro geodetické aplikace. Import seznamu souřadnic, definice atributů kresby, tvorba jednoduché účelové mapy.

Prerekvizity

Používat počítač

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka teorie probíhá prezentací a přímou výukou. Praktické dovednosti získá student řešením několika dílčích úloh a 2 projektů. Kurz bude založen na LMS Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání laboratorních protokolů, aktivita ve cvičeních, písemné testy, odevzdání závěrečného projektu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnout grafický systém Microstation v 5.0 resp. MicroStation 95 na úrovni znalých uživatelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. prostředí Micrastation
2. kreslení čar (úsečky)
3. kreslení oblouků a kružnic
4. kreslení mnohoúhelníků
5. změna atributů prvků
6. texty
7. buňky
8. modifikace prvků
9. křivky
10. šrafování
11. referenční výkresy
12. kótování
13. nadstavba MGEO

eLearning