Detail předmětu

Městské inženýrství II.

FAST-TM02Ak. rok: 2018/2019

Předmět si klade za cíl studety zabývající si urbanizmem naučit zahrnovat nedílnou složku jako je doprava do svých návrhů prostorového uspořádání zejména našich měst a obcí. Bez vhodného návrhu dopravních cest není možné zvládnout správně prostrové uspořádání města. Je třeba si uvědomit, že doprava není pouze doprava automobilová, ale je to zejména doprava pěší, jako základní druh dopravy, bez které se neobejde žádné prostorové uspořádání a to nejen mimo budovy, ale i v budovách.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Městské komunikace, individuální doprava, hromadná doprava, statická doprava, doprava pěší a cyklistická, městská kolejová doprava.
Vlivy dopravy na životní prostředí.

Prerekvizity

Znalost základů navrhování místních komunikací řešených v předmětu Městské inženýrství I.

Korekvizity

práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Doporučené volitelné složky programu

čtení časopisu MEMO (časopis zabývající se Městskou mobilitou)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Nastínění dopravního řešení v zadané oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Specifika městských komunikací
2. Tvorba městské dopravní sítě
3. Hromadná doprava nekolejová - autobus, trolejbus
4. Hromadná doprava kolejová - tramvaj, metro, příměstská železnice
5. Zastávky, nástupiště, nádraží a terminály hromadné dopravy
6. Integrované systémy dopravy
7. Doprava pěší a, chodníky, přechody,
8. cyklistická, cyklistické pruhy a stezky
9. Negativní účinky dopravy na životní prostředí - hluk, vibrace
10. Negativní účinky dopravy na životní prostředí - exhalace
11. Odvodnění městských komunikací
12. Městská dopravní telematika.
13. Aktuální téma

Cíl

Městské komunikace, individuální doprava, hromadná doprava, statická doprava, doprava pěší a cyklistická, městská kolejová doprava.
Vlivy dopravy na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Specifika městských komunikací
2. Tvorba městské dopravní sítě
3. Hromadná doprava nekolejová - autobus, trolejbus
4. Hromadná doprava kolejová - tramvaj, metro, příměstská železnice
5. Zastávky, nástupiště, nádraží a terminály hromadné dopravy
6. Integrované systémy dopravy
7. Doprava pěší a, chodníky, přechody,
8. cyklistická, cyklistické pruhy a stezky
9. Negativní účinky dopravy na životní prostředí - hluk, vibrace
10. Negativní účinky dopravy na životní prostředí - exhalace
11. Odvodnění městských komunikací
12. Městská dopravní telematika.
13. Aktuální téma

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Celé cvičení jsou věnována řešení dopravních situaci v zadaných oblastech svých ročníkových projektů. Studenti přezentují své práce před spolužáky.

eLearning