Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-TG03Ak. rok: 2018/2019

Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel. Jejím cílem je získání základních znalostí o hospodářských, procedurálních a právních vztazích profesionálního prostředí, získání základních praktických zkušeností s pravidly právními i etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance a získání základního povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti jako součásti kvalifikace v oboru. Je vykonávána mimo akademickou půdu.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.

Prerekvizity

Absolvování bakalářského stupně studia architektury.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplínu s vlastní metodikou

Doporučená nebo povinná literatura

Stavební zákon a předpisy související. Autorizace ve výstavbě. Ostrava: Sagit,, 2005. (CS)
Zákoník práce. Ostrava: Sagit, 2005. (CS)
Obchodní a občanský zákoník. Živnostenský zákon. Ostrava: Sagit, 2005. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Doplňkovou vzdělávací činností jsou odborné tuzemské a zahraniční exkurze, zaměřené na ověření realizační činnosti architektonických kanceláří.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu student předkláda výkazy práce, pracovní deník a portfolio svých prací.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Náplní výukového procesu je sama podstata praxe.

Cíl

K cílům této praxe, získané konkrétní činností uchazeče o profesní zařazení v oboru architektura, patří:
- základní znalost hospodářských, procedurálních a právních vztahů profesionálního prostředí architektonicko-urbanistické praxe
- základní praktické zkušenosti s pravidly, jak právními, tak etickými, vyplývajícími ze vztahu mezi architektem a zákazníkem a mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- přímý kontakt s povinnostmi a profesionální zodpovědností jako nezbytnými součástmi kvalifikace v oboru

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, zimní semestr, 30 kreditů, povinný
    obor ARS , 1. ročník, zimní semestr, 30 kreditů, povinný
    obor ARS , 1. ročník, zimní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1560 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci praxe (65 dnů) se student podílí na těchto výkonových fázích přípravy a realizace projektů:
1. příprava zakázky
2. zpracování studie stavby
3. zhotovení dokumentace pro územní řízení
4. zhotovení dokumentace pro stavební povolení
5. zhotovení dokumentace pro realizaci stavby
6. výběr dodavatele stavby
7. autorský dozor
8. technický dozor investora