Detail předmětu

Academic Skills

FAST-BYA12Ak. rok: 2018/2019

V tomto kurzu, který je zaměřen hlavně na konverzaci, pokryjeme různorodá témata, která jsou užitečná pro studenty a akademické pracovníky, kteří potřebují používat angličtinu během svého studia a v práci. Tato témata jsou obsažena v níže uvedeném harmonogramu. Základní myšlenkou je začít s popisem studijní/akademické kariéry účastníků, ústavu a výzkumu na obecné rovině, následovat bude diskuse o výzkumném projektu od začátku do konce, včetně popisu a interpretace výsledků, diagramů a grafů. Dále bude kurz zaměřen na vyjádření názorů a jejich podporu při diskusi s ostatními a na argumentaci. Na závěr je zařazen brainstorming a kritika názorů, včetně spolupráce s ostatními při řešení problémů.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Tento kurz je určen pro studenty a akademické pracovníky, kteří mají zájem zdokonalit své komunikační schopnosti v akademickém kontextu – pomocí opakování, osvojování a procvičování frází, které jsou potřeba pro komunikaci s jinými účastníky na konferencích, návštěvách, při diskusích nad diagramy, výzkumem a jeho výsledcích, na schůzích a při řešení problémů. Nebude se však vyučovat gramatika a specifická slovní zásoba. Kurz je koncipován jako doplněk různých kurzů BYA9 „Odborná angličtina I“ a BYA11 „Jak psát vědecké články a příspěvky“.
Student, který absolvuje kurz BYA12, si vylepší své komunikační schopnosti v oblastech, které jsou důležité v akademickém prostředí, například při diskusích o diagramech, datech a různých otázkách, argumentacích, prezentacích názorů a při řešení problémů.

Prerekvizity

Celý kurz je zaměřen na konverzaci – naučená slovní zásoba a fráze budou prezentovány a okamžitě procvičovány bez jakýchkoliv písemných cvičení (ty je možné dělat v rámci domácí přípravy online v Moodle). Proto se očekává, že budou studenti schopni mluvit relativně plynně a přesně; bude požadována zkouška BY51 (B1/ Intermediate level), kterou nabízí náš ústav. Pro upřesnění by studenti měli být schopni: - plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé, - používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary.

Doporučená nebo povinná literatura

Morgan Terry, Judith Wilson: Focus on Academic Skills for IELTS. Pearson Longman, 2006. ISBN 0-582-83794-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování slovní zásoby a prohloubení znalosti interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností probíhá pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboardů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Tento kurz je určen pro studenty a akademické pracovníky, kteří mají zájem zdokonalit své komunikační schopnosti v akademickém kontextu – pomocí opakování, osvojování a procvičování frází, které jsou potřeba pro komunikaci s jinými účastníky na konferencích, návštěvách, při diskusích nad diagramy, výzkumem a jeho výsledcích, na schůzích a při řešení problémů. Nebude se však vyučovat gramatika a specifická slovní zásoba. Kurz je koncipován jako doplněk různých kurzů BYA9 „Odborná angličtina I“ a BYA11 „Jak psát vědecké články a příspěvky“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Váš akademický život
2. Vaše akademické prostředí
3. Prezentace čísel a dat
4. Grafická data: popis a interpretace I
5. Grafická data: popis a interpretace I
6. Výzkumné projekty
7. Názory k tématům a situacím
8. Stavba argumentace
9. Diskuse
10. Řešení problémů
11. Schůze
12. Opakování
13. Test