Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-IE54Ak. rok: 2018/2019

Polohové geodetické základy – vývoj. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. Praktické aplikace.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Principy měření a jejich zpracování v geodetických sítích. Přehled o problematice polohových, výškových a tíhových základů. Principy družicových měření. Přehled o souřadnicových systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. ALFA, Bratislava 1990

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace.
2. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace.
3. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR.
4. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření.
5. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích.
6. Praktické aplikace.

Cíl

Podrobné seznámení s problematikou vývoje a modernizace geodetických polohových, výškových a tíhových základů. Detailní pochopení struktury, měření a vyrovnání základních geodetických sítí. Pochopení principů integrace klasických a družicových měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-P-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace.
2. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace.
3. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR.
4. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření.
5. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích.
6. Praktické aplikace.