Detail předmětu

Numerické metody

FAST-HA52Ak. rok: 2018/2019

a) Šíření chyb v numerických výpočtech. Numerické řešení algebraických rovnic a jejich soustav.
b) Přímé a iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Vlastní čísla a vektory matic. Konstrukce inverzních a pseudoinverzních matic.
c) Interpolační polynomy a splajny. Aproximace funkcí metodou nejmenších čtverců.
d) Numerické derivování a integrování. Numerické řešení vybraných diferenciálních rovnic.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Pochopit základy numerických metod pro interpolaci a aproximaci funkcí a pro řešení algebraických a diferenciálních rovnic, potřebných v technické praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti lineární algebry a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a více proměnných. Schopnost studia matematického textu (vzhledem k absenci přednášek).

Doporučená nebo povinná literatura

R. W. Hamming: Numerical Methods for Scientists and Engineers. Dover Publications, 1987. 978-0486652412. (CS)
J. Dalík: Numerické metody. CERM Brno, 1997. (CS)
Jiří Vala: Lineární prostory a operátory. elektronický učební materiál pro kombinované studium na FAST, 2004. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování naplánovaných kontrolních testů a odevzdání individuálních domácích úloh uložených učitelem. Nejsou povoleny neomluvené neúčasti studentů ve cvičení. Nezbytné je úspěšné absolnování testu (13. týden).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Pochopit základy numerických metod pro interpolaci a aproximaci funkcí a pro řešení algebraických a diferenciálních rovnic, potřebných v technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
    obor G , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Šíření chyb v numerických výpočtech. Numerické řešení algebraických rovnic a jejich soustav.
4.-6. Přímé a iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Vlastní čísla a vektory matic. Konstrukce inverzních a pseudoinverzních matic.
7.-9. Interpolační polynomy a splajny. Aproximace funkcí metodou nejmenších čtverců.
10.-12. Numerické derivování a integrování. Numerické řešení vybraných diferenciálních rovnic.
13. Shrnutí, test.

eLearning