Detail předmětu

AutoCAD

FAST-GU52Ak. rok: 2018/2019

Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, popis výkresu, bloky, hladiny, výstup výkresu).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o CAD systémech. Naučí se kreslit a úpravovat rovinné objekty a opatřit výkres popisnými objekty (kótami, texty, multiodkazy). Vzhledem k zaměření je kladen důraz na práci se souřadnými systémy a schopnost získat informace z cizího výkresu. Dále studenti zvládnou nachystat výstup výkresu z rozvržení ve správném měřítku a na správný formát papíru.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami.

Korekvizity

Znalost tvorby vytyčovacích výkresů.

Doporučená nebo povinná literatura

Novotná H.: AutoCAD I. (internetové učební texty). http://www.fce.vutbr.cz/studium/literatura/autocad, 2000.
Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu. Computer press, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná. Podporu výuky vytváří kurz v e-learningovém systému LMS moodle. Studenti v něm najdou studijní materiály a zadání cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném cvičícím (max. 2 absence). Zápočtový výkres kreslený ve cvičení shrnující celou tvorbu výkresu – nakreslení, popis a tisk.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do předmětu, seznámení s prostředím, zadávání příkazů, souřadné systémy, jednotky, zadávání a kreslení bodů.
Pomocné režimy, kreslení čárových objektů.
Kreslení čárových objektů – pokračování, vlastnosti objektů, typy čar, hladiny.
Úpravy objektů.
Bloky, příprava rozvržení.
Samostatná práce: opakování kreslení, modifikace, příprava rozvržení.
Šrafování, texty.
Kótování, multiodkazy.
Získávání informací z výkresu, tabulky, extrakce dat, extení reference
Zápočtový test.