Detail předmětu

Databáze I

FAST-GE51Ak. rok: 2018/2019

Základní pojmy databázové technologie, ANSI/SPARC úrovně, datové modely, architektura databázových systémů (DBS).
Konceptuální modelování, E/R diagramy,jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Relační model dat, teorie závislostí, normální formy.
Interní organizace dat, indexování, hašování.
Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování. Distribuované DBS, architektura klient – server, současné trendy rozvoje databázové technologie – postrelační systémy.
Databáze v geografických informačních systémech (GIS).
Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle SQL plus.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

návrh datového modelu, tvorba tabulky, návrh relací 1:1, 1:N, M:N, tvorba SQL dotazů, formulářů a reportů, navrhnout jednoduchou databázi v MS Access,

Prerekvizity

Počítačová gramotnost

Doporučená nebo povinná literatura

Date, C.F.: An Introduction to Database System. Addison-Wesley, 1995. (EN)
Korth H.,F. Silberschatz A.: Database System Concepts. Mc Graw-Hill, 1996. (EN)
Pokorný J.: Databázová abeceda. Science Valetiny, 1998. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka teorie probíhá prezentací a přímou výukou. Praktické dovednosti získá student řešením několika dílčích úloh a 2 projektů. Kurz bude založen na LMS Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání laboratorních protokolů, aktivita ve cvičeních, písemné testy, odevzdání závěrečného projektu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Teorie relačních databázových systémů. Tvorba tabulek relací, dotazů. Základy jazyka SQL.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Základní pojmy databázové technologie
• Konceptuální modelování, E/R diagramy, jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
• Relační model dat, teorie závislostí, normální formy.
• Interní organizace dat, indexování, hašování.
• Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování
• Databáze v geografických informačních systémech (GIS).
• Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle, SQL plus

eLearning