Detail předmětu

Geodetické programy

FAST-GE52Ak. rok: 2018/2019

Použití software pro mapování, popř. další úlohy geodézie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Kresba digitální mapy.
Atributová kontrola digitální mapy.
Topologická kontrola digitální mapy.
Převody datových formátů.
Práce s mapovými službami.

Prerekvizity

Geodetické výpočty pro určení polohy bodu. Základy práce v programech Microstation, Kokeš, VKM.

Korekvizity

Mapování, zpracování měřených dat, kresba analogové mapy, typy map a jejich využití.

Doporučená nebo povinná literatura

Bartoš, S: MicroStation v. 5/95. Geodis s.r. o. Brno, 0. (CS)
Bentley System Inc: Firemní manuály. Bentley System Inc, 0. (EN)
Gepro s.r.o.: Firemní manuály. Gepro s.r.o., 0. (CS)
Gisoft v.o.s.: Firemní manuály. Gisoft v.o.s., 0. (CS)
Ing. Svatopluk Sedláček: Firemní manuály. Ing. Svatopluk Sedláček, 0. (CS)
GEUS ware s.r.o.: Firemní manuály. GEUS ware s.r.o., 0. (CS)
Sýkora, P.: MicroStation V8 XM edition. Computer Press Brno, 2007. (CS)
Kováč, M.: MicroStation V8i Selectseries2 Návody na cvičení. Klaudian Praha, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Harmonogram předmětu, zadání a návod k vypracování jsou dostupné v systemu Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka
Digitální mapa v programu Microstation bez atributových a topologických chyb.
Digitální mapa v programu Kokeš bez atributových a topologických chyb.
Digitální mapa převedená do zadané atributové struktury.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické užití geodetického software

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4. Kresba digitální mapy v programech Microstation, Kokeš, Geostore.
5. Atributové kontroly, hromadný převod z předpisu do předpisu (Mgeo).
6.-7. Topologické kontroly (Mgeo, Kokeš).
8. Tvorba datového modelu (Mgeo).
9. Převody datových formátů mezi programy (Microstation, Kokeš, Autocad).
10. Používání mapových služeb v programech Macrostation, Kokeš,VKM, ArcGIS.

eLearning