Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

FAST-BY01Ak. rok: 2018/2019

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu v anglickém jazyce v běžných denních situacích.

Prerekvizity

Gramatika a slovní zásoba z učebnic New English File Elementary a Pre-intermediate.

Korekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden: New English File Elementary. Oxford University Press, 2004.
Clive Oxenden: New English File Pre-intermediate. Oxford University Press, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zkouška

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá ze dvou částí: 1) písemné části, která testuje znalost gramatiky a slovní zásoby, čtení, písemné a poslechové dovednosti; a 2) ústní části, která testuje schopnost jednoduché komunikace na určitá témata a odpovídání na otázky. Anglická sekce Ústavu společenských věd používá pro vyhodnocení výsledků zkoušky interní stupnici klasifikace, která je přizpůsobena typům testů, které jsou k dispozici pro testování jazykových znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Pro tento předmět vypisuje Kabinet jazyků volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 a překlenovací kurzy PK1 a PK2.

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

eLearning