Detail předmětu

Výuka v terénu IV

FAST-HE11Ak. rok: 2018/2019

Vybudování, zaměření a vyrovnání vytyčovací sítě včetně analýzy přesnosti.
Vytyčení trasy komunikace. Prostorové protínání. Vytyčení přímky přes překážku.
Velmi přesná nivelace v horském prostředí. Trigonometrické měření výšek v horském prostředí. Gravimetrická měření.
Měření GNSS v geodetické síti.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student prakticky zvládne některé typické základní vytyčovací úlohy v terénu. Student prakticky zvládne základní úlohy vyšší geodézie v terénu. Získá též praktické zkušenosti s GNSS a gravimetrickým měřením.

Prerekvizity

Znalost základních vytyčovacích postupů. Znalost metodiky rozborů přesnosti. Znalost základů vyšší geodézie.

Doporučená nebo povinná literatura

Bureš, J. a kol.: Výuka v terénu IV. elektronický text VUT Brno, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka v souladu se Studijním řádem VUT. Odevzdání a akceptování protokolů z jednotlivých úloh.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické procvičení některých typických základních vytyčovacích úloh v terénu. Praktické procvičení základních úloh vyšší geodézie v terénu. Praktické měření GPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor G , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vybudování rámové vytyčovací sítě a vytyčení budovy metodou přechodných stanovisek včetně analýzy přesnosti.
Vytyčení trasy komunikace.
Prostorové protínání.
Vytyčení přímky přes překážku.
Velmi přesná nivelace v horském prostředí.
Trigonometrické měření výšek v horském prostředí.
Gravimetrická měření.
Měření GNSS v geodetické síti.

eLearning