Detail předmětu

Fotogrammetrie II

FAST-HE05Ak. rok: 2018/2019

Použití GNSS a IMN v aerotriangulaci, doplňkové parametry. Analýzy přesnosti, systematické chyby. Geometrické transformace obrazu, zvýrazňování obrazových záznamů, extrakce , filtrace a mozaikování. Integrované technologie.
Fyzikální základy dálkového průzkumu. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic. Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Aerotriangulace - pokročilá řešení: vstup přímo měřených projekčních center, volba parametrů pro automatické měření navazovacích bodů. Kalibrace kamery pro blízkou fotogrammetrii, volba přídavných parametrů. Analýza přesnosti souřadnic určeného bodu. Klasifikace snímků dálkového průzkumu.

Prerekvizity

Metody pořízení digitálních snímků, snímkové triangulace

Korekvizity

Zpracování obrazových dat.

Doporučená nebo povinná literatura

Hanzl, V., Plánka, L.: Fotogrammetrie a dálkový průzkum. VUT v Brně, studijní podpora (4 moduly), 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednáškové prezentace jsou dostupné v Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast ve cvičeních, technické zprávy z kalibrace a aerotriangulace. Zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy inerciální navigace, Kalmánův filtr.
2. Užití GNSS/IMU v aerotriangulaci.
3. Doplňkové parametry ve snímkových triangulacích.
4. Analýza přesnosti, systematické chyby.
5. Integrované technologie.
6. Geometrické a radimetrické transformace obrazu.
7. Zvýraznění obrazu, extrakce obrazových prvků, filtrace,mozikování.
8. Fyzikální základy dálkového průzkumu.
9. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic.
10.Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Cíl

Pokročilé fotogrammetrické technologie,analýza přesnosti, snímače dálkového průzkumu, úlohy dálkového průzkumu a aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor G , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy inerciální navigace, Kalmánův filtr.
2. Užití GNSS/IMU v aerotriangulaci.
3. Doplňkové parametry ve snímkových triangulacích.
4. Analýza přesnosti, systematické chyby.
5. Integrované technologie.
6. Geometrické a radimetrické transformace obrazu.
7. Zvýraznění obrazu, extrakce obrazových prvků, filtrace,mozikování.
8. Fyzikální základy dálkového průzkumu.
9. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic.
10.Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aerotriangulace - pokročilá řešení: vstup přímo měřených projekčních center, volba parametrů pro automatické měření navazovacích bodů - 2 týdny.
Kalibrace kamery pro blízkou fotogrammetrii, volba přídavných parametrů - 2 týdny.
Analýza přesnosti souřadnic určeného bodu 1 týden.
Plánování snímkovacího letu - 1 týden.
Klasifikace snímků dálkového průzkumu - 2 týdny.