Detail předmětu

Měření podzemních prostor

FAST-HE08Ak. rok: 2018/2019

Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky. Důlně měřické předpisy. Důlní mapy. Připojovací a usměrňovací měření.
Hloubkové připojovací měření. Magnetické důlní měření. Využití laserových přístrojů. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Podzemní inženýrské sítě. Geodetické zajištění výstavby metra. Monitoring podzemních staveb. Dokumentace podzemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o problematice a metodách měření v podzemí.
Osvojení metodiky a analýzy přesnosti inženýrsko-geodetických úloh v podzemí.
Získání přehledu o legislativních souvislostech hornické a důlně měřické činnosti.
Získání praktické dovednosti usměrnění, polohového a výškového propojení povrchových a podzemních geodetických sítí.
Získání přehledu o dokumentaci důlně měřické činnosti a podzemních inženýrských staveb.

Prerekvizity

Znalosti geodetických měřických technologií a rozborů přesnosti měření a vytyčení.

Korekvizity

Znalosti měřicích technologií stavební a průmyslové geodézie.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost speciálního semináře Speleologické mapování.

Doporučená nebo povinná literatura

Lohr, W., Vosen, H.: Markscheidekunde. Springer Verlag Berlin, 1969. (DE)
Kovanič, L. a kol.: Důlní měřictví,. SNTL Praha, 1990. (CS)
Neset, K.: Důlní měřictví I. SNTL Praha, 1966. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Využití e-learningového systému Moodle.
Odborná exkurze na výstavbu tunelu.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do praktických cvičení, odevzdání protokolů ze cvičení, úspěšné absolvování písemných testů ve cvičení, absolvování písemné a ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky.
2. Důlně měřické předpisy.
3. Důlní mapy.
4. Připojovací a usměrňovací měření. Hloubkové připojovací měření.
5. Magnetické důlní měření. Laserové měřické přístroje.
6. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Rozbor přesnosti tunelové prorážky.
7. Podzemní inženýrské sítě.
8. Geodetické zajištění výstavby tunelu.
9. Monitoring podzemních staveb.
10. Dokumentace podzemních staveb.

Cíl

Získání přehledu o problematice měření v podzemí. Osvojení metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor G , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky.
2. Důlně měřické předpisy.
3. Důlní mapy.
4. Připojovací a usměrňovací měření. Hloubkové připojovací měření.
5. Magnetické důlní měření. Laserové měřické přístroje.
6. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Rozbor přesnosti tunelové prorážky.
7. Podzemní inženýrské sítě.
8. Geodetické zajištění výstavby tunelu.
9. Monitoring podzemních staveb.
10. Dokumentace podzemních staveb.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teoretický výpočet polohového připojení a usměrnění a hloubkového propojení geodetických sítí.
Praktické měření polohového připojení a usměrnění geodetických sítí.
Praktické měření hloubkového připojení geodetických sítí.
Odborná exkurze na výstavbu podzemní stavby.

eLearning