Detail předmětu

Technologie Internetu

FAST-GU53Ak. rok: 2018/2019

Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy, zabezpečení, proxy server)
Typické konfigurace HTTP serveru.
Komunikační protokol FTP pro přenos souborů.
Infrastruktura Internetu DNS a DHCP.
Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
Jazyk XML a transformace XSLT.
Základy technologie AJAX.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají pokročilé znalosti o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Absolventi nabudou dovednosti spravovat a vytvářet statické internetové aplikace. Budou moci vytvářet veřejné prezentace s využitím moderních nástrojů pro formátování dokumentu. Osvojí si efektivní práci se standardy popisovacích jazyků HTML, XML, Adobe, s využitím standardů pro definici kaskádových stylů CSS. Budou připraveni na rozšíření svých dovedností v oblasti dynamických aplikací s využitím databázových prvků.

Prerekvizity

Uživatelská znalost běžných operačních systémů, základy práce v počítačových sítích

Doporučená nebo povinná literatura

MACUR, Jiří a kol.: Technologie Internetu. CERM, 1999. (CS)
HEALY, Rus, MEHTA , Naren, ODOM, Wendell: Směrování a přepínání sítí. Computer Press, 2009. EAN 9788025125205. (CS)
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer Press, 2009. EAN 9788025125090. (CS)
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3. Computer Press, 2012. EAN 9788025137338. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních, testování znalostí z oblasti administrace internetových služeb.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání pokročilých znalostí o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Protokol TCP/IP v. 4 a 6.
2. Infrastruktura Internetu DNS a DHCP. Konfigurace DNS, typy záznamů.
3. Komunikační protokol FTP pro přenos souborů, standardní klient a analýza komunikace.
4. Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP, analýza probíhající komunikace.
5. Typické konfigurace HTTP serveru, analýza serveru MS IIS.
6.-7. Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
8. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
9. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
10. Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
11. Jazyk XML a transformace XSLT.
12. Základy technologie AJAX.
13. Testování znalostí a dovedností

eLearning