Detail předmětu

Výuka v terénu I

FAST-GE06Ak. rok: 2018/2019

Vybudování a určení bodů podrobného bodového pole. Vyhotovení polohopisu a výškopisu mapy zájmového území. Měření polohy a výšky bodů na nepřístupných objektech. Určení převýšení.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí zacházet s geodetickými přístroji, určit polohu bodu a vypracovat příslušnou dokumentaci. Seznámí se se základy technologií zachycení zemského povrchu.

Prerekvizity

Ovládání geodetických přístrojů a měřických technologií rovinné geodézie.

Korekvizity

Kombinatorika, měřické chyby (kategorie, základní vlastnosti), bezpečnost práce.

Doporučené volitelné složky programu

Seznámení se s krajinou, zemědělstvím, ekologické aspekty krajiny a pohybu v ní (usnadní to geodetovi pohyb v terénu a obohatí jeho obecné znalosti).

Doporučená nebo povinná literatura

Vitásek, J., Nevosád, Z.: Geodézie I. Akad. nakladatelství CERM, 1999. (CS)
Vitásek, J., Nevosád, Z., Soukup, F.: Geodezie II. VUTIUM Brno, 1999. (CS)
Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodézie III. VUTIUM Brno, 2000. (CS)
Nevosád, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV. Akad. nakladatelství CERM, 2002. (CS)
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary Surveying - an introduction to geomatics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002. (EN)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)
Šűtti, J.: Geodézia. Alfa Bratislava, 1987. (SK)
Abelovič,J. a kol.: Meranie v geodetických. sieťach. ALFA Bratislava, 1990.
Nevosád, Z.: Geodezie VII. VA Brno, 1993. (CS)
James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice. WCB McGraw - Hill, 1998. (EN)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, 2004. (CS)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování. CERM Brno, 2. vydání, 2006. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci předmětu jde o kontaktní výuky v terénu mimo sídlo školy. Studenti znají úlohy předem a měli by se na ně řádně teoreticky připravit.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí absolvovat celou výuku v terénu a v rámci pracovní skupiny odevzdat příslušné elaboráty. Na základě jejich kvality je ohodnocen známkou.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Brigáda v geodetické firmě na pozici fifurant, pokud to možnosti umožní, na pozici technik.

Cíl

Praktické zacházení s geodetickými přístroji a pomůckami.
Určení polohy bodů bodového pole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Polygonový pořad.
Technická nivelace.
Protínání vpřed z orientovaných směrů, protínání zpět.
Protínání z délek, volné stanovisko, rajon.
Trigonometrické určení převýšení.
Určení výšky nepřístupného bodu.
Tachymetrie.
Určení plochy, prostorové vzdálenosti, kubatury.