Detail předmětu

Fotogrammetrie I

FAST-GE15Ak. rok: 2018/2019

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost . Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Pořízení digitálních snímků. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o fotogrammetrické metodě mapování. Orientace snímků metodou aerotriangulace. Tvorba vektorové mapy. Sběr dat pro digitální model terénu. Tvorba ortofotosnímku. Tvorby 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie.

Prerekvizity

středové promítání, vyrovnání měření

Korekvizity

teorie chyb a vyrovnání

Doporučená nebo povinná literatura

Hanzl V.: Fotogrammetrie I. AV CERM, 2001. ISBN 80-214-2049-9. (CS)
Kraus, K.: Photogrammetry. Berlin: de Gruyter, 2007. ISBN 978-3-11-019007-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka a zkouška( písemná a ústní)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti.
3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření.
5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice.
6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání.
8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy.
9.Blízká fotogrammetrie, aplikace.
10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace.
11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
12.Ortofotomapy.
13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Cíl

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti.
3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření.
5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice.
6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání.
8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy.
9.Blízká fotogrammetrie, aplikace.
10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace.
11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
12.Ortofotomapy.
13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aerotriangulace - vstupní údaje a měření navazovacích bodů - 2 týdny.
Aerotriangulace - měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti - 2 týdny.
Vyhodnocení vektrové mapy, sběr dat pro digitální model terénu - jen základy - 2 týdny.
Ortofoto, mozaikování - 2 týdny.
Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie - 2 týdny.
Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu - 2 týdny.